Uw schoorsteenveger in de regio Nijmegen, Arnhem, Oss, Tiel, Geldermalsen en Maas & Waal

Maatregelen ter voorkoming van brand (Brandpreventie)

Bij nood bel direct: 026-2022377

Schoorsteenvegen Arnhem

Ondanks dat brandpreventie bij de mensen zelf begint, komen in Nederland per jaar ongeveer 10.000 schoorsteenbranden voor. Bij plusminus 2.500 van deze branden moet de brandweer uitrukken.

Wat is een schoorsteenbrand en hoe ontstaat deze?

Wanneer opgehoopt roet in de schoorsteen vlam vat spreken we van een schoorsteenbrand. Hierdoor kan het rookkanaal zo’n temperatuur bereiken dat deze scheurt en gaat lekken. Het nare gevolg hiervan is dat rookgassen en vlammen zich door de woning kunnen gaan verspreiden met alle gevolgen van dien.

Meerdere oorzaken van schoorsteenbranden (roetophoping in het kanaal) zijn:

  • Smoren, de kanaalklep wordt geheel of gedeeltelijk afgesloten
  • Bochten en vernauwingen in een rookkanaal
  • Foute verhoudingen tussen het vermogen van een kachel, kanaal en de te verwarmen ruimte. Maar ook de mate van de isolatie van de woning speelt mee.
  • Een slecht aangesloten of beschadigd rookkanaal
  • Teervorming (creosootvorming) door verkeerde stooktechnieken zoals:
  • Te nat of vervuild hout (geverfd) stoken of ander afval wat niet in een kachel hoort
  • Slechte beluchting

Hoe herken ik een schoorsteenbrand?

De sterke rookontwikkeling zorgt ervoor dat deze vaak in het huis terecht komt, tevens hoort u een soort bulderend geluid in het rookkanaal en ervaart u ook een sterkere trek dan normaal. Om deze ellende te voorkomen dient u regelmatig de schoorsteen te laten reinigen, zo voorkomt u onder andere roetophoping.

Tevens: Bij een verkeerde manier van stoken wordt ook de uitstoot van giftige stoffen bevordert in de schoorsteen, deze komen in het slechte geval ook binnenshuis terecht.

Het gevaar van koolmonoxide (vroeger kolendamp)

Wanneer er een onvolledige verbranding plaatsvind van bijvoorbeeld kolen, gas en hout onstaat er koolmonoxide (Co) dit geurloze gas wat tevens kleurloos is is levensgevaarlijk, bij branden is dit doodsoorzaak nummer 1. Het zuurstofgehalte in het bloed wordt verdrongen door de koolmonoxide en leidt snel tot bewusteloosheid en wanneer dit te lang duurt leidt het zelfs tot de dood. U snapt dat de toevoer van verse lucht en een correct werkende afvoer van verbrandingsgassen noodzakelijk is.

Een goede verbranding, waar moet u op letten?

  • Een  blauwe waakvlam. Is deze oranje, dan is de verbranding onvolledig.
  • Is de ruimte beslagen? In dat geval wordt de vrijgekomen waterdamp in het verbrandingsproces niet correct afgevoerd.
  • Ervaart u irritatie aan de ogen, heeft u regelmatig hoofdpijn, flauwtes of heeft u appelwangen? Deze signalen wijzen op te hoge concentratie koolmonoxide.

Na het vegen van uw schoorsteenkanaal in Arnhem krijgt u van de Gelderse Schoorsteenveeg Centrale een certificaat voor de brandverzekering! Er wordt ten alle tijden een trekproef gedaan om te kijken of uw schoorsteen goed functioneert.